Działanie struktury

5Niewielki procent form inwestycyjnych uniemożliwia fiskusowi dołączenie się do podziału zysków. Niesprzyjające inwestorom przepisy to jeden z powodów, dla których Polacy inwestują niewiele, lokując środki raczej w starych sprawdzonych instrumentach. Część produktów strukturyzowanych jednak umożliwia ominięcie tego nieprzyjemnego momentu, w którym to musimy oddać część zysków instytucji, która do tej pory nawet nie wiedziała, że jesteśmy inwestorami. Przede wszystkim z podatku zwolnione są struktury ubezpieczeniowe, te jednak z wiadomych względów, zdecydowanie nie są instrumentami doraźnego oszczędzania. Jest jeszcze drugi sposób. Fundusz inwestycyjny, zwany luksemburskim. Nazwa bierze się od państwa, w którym zarejestrowane jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Czym charakteryzują się fundusze inwestycyjne typu luksemburskiego? Właśnie tym, że od wypracowanych przez nie dywidend rocznych fiskus na razie musi trzymać się z daleka. Pewnie i tym w odpowiednim czasie ktoś się zajmie, ale póki co można spokojnie inwestować nie martwiąc się o zysk. Jest jeszcze nadzieja, że któraś z nowopowstających lokat strukturyzowanych również będzie pozwalała na ominięcie płacenia podatków.

Już na wstępie zaznaczyć należy, że polskie banki wciąż nie dają nam takiej możliwości inwestycji w struktury jak banki zachodniej Europy albo Stanów Zjednoczonych. Ciężko powiedzieć, z czego może to wynikać, ale faktem jest, ze struktura powinna gwarantować kapitał. W Polsce wciąż jest to rzadkością. Pozostaje mieć nadzieję, ze z biegiem czasu dojdzie do znormalizowania tej zasady. Sposób działania funduszy strukturalnych jest prosty, żeby nie powiedzieć, że prymitywny. Z założenia, żadna struktura nie gwarantuje wypracowania jakiegokolwiek zysku. Daje natomiast pełną ochrona wkładu własnego. W praktyce oznacza to, że taka inwestycja może wprawdzie nie przynieść zysku, ale na pewno nie przyniesie też inwestorowi strat. Co więc jest tak atrakcyjnego w tej formie oszczędzania? To, że zasadniczo najczęściej struktury zysk przynoszą, i to zysk niemały, bowiem oscylujący nawet w granicach 10- 15 procent. Jest to osiągnięcie tym większe, że na taki dochód pracuje mniej więcej jedna piąta zainwestowanych środków, podczas gdy reszta, zainwestowana w instrumenty bezpieczne ma za zadanie zagwarantować ochronę początkowego kapitału. To, czy dana inwestycja okaże się trafiona czy nie, zależy właśnie od pracy owych dwudziestu procent inwestowanych w ryzykowne instrumenty finansowe.

Różnorodność ubezpieczeń

121W momencie kiedy decydujemy się wykupić polisą na życie Pramerica mamy w zamiarze zabezpieczyć naszą rodzinę finansowo w przypadku naszej śmierci. Jest to oczywiście główne założenie, a można nawet powiedzieć, że jest to główna zaleta takiego rodzaju ubezpieczenia, gdyż w monecie jeżeli umrzemy to nasza rodzina dostanie odpowiednie odszkodowanie od ubezpieczyciela z tegoż właśnie tytułu, dzięki czemu chociaż na jakiś czas będzie ona miała środki finansowe konieczne do przeżycia. Takie myślenie, choć oczywiście nie jest zbyt optymistyczne jest konieczne jeżeli jest się człowiekiem odpowiedzialnym i dba się należycie o swoją rodzinę. Co więcej to nie tylko główny „żywiciel” rodziny powinien mieć wykupione takie właśnie ubezpieczenie, ale każdy członek rodziny, ponieważ każdemu niestety może zawsze stać się coś złego i nawet jeżeli rodzina nie utraci źródła dochodu, to dodatkowe pieniądze niewątpliwe się bardzo w trudnych chwilach przydadzą na naprawdę wiele różnych celów, na przykład chociażby na nagrobek.

Jest oczywiście bardzo wiele towarzystw ubezpieczeniowych, co więcej obecnie nawet różne banki oferują swoim klientom ubezpieczenia na życie i stają się one naprawdę coraz to ciekawsze. Tak naprawdę to ubezpieczenia na życie Pramerica możemy podzielić na dwie podstawowe grupy, a mianowicie mogą to być na przykład polisy kapitałowe albo też fundusze inwestycyjne. Oczywiście wybór odpowiedniej opcji ubezpieczenia na życie będzie zależał od naprawdę wielu czynników, dlatego też powinien to być wybór dokładnie przemyślany. Trzeba brać pod uwagę przede wszystkim to, w jakiej sytuacji życiowej się znajdujemy kiedy polisa jest wykupowana. Otóż praktycznie wszystkie ubezpieczenia na życie obejmują nie tylko przypadek samej śmierci, ale także na przykład utratę zdrowia, przez co podjęcie przez nas pracy zarobkowej będzie zupełnie niemożliwe lub też ta możliwość zostanie czasowo uniemożliwiona. Można także wykupić ubezpieczenie gdzie będziemy gromadzili kapitał na starość, czy też inne rodzaje ubezpieczeń. Możliwości jest naprawdę wiele, więc warto jest je przemyśleć.

Niejasne przepisy podatkowe

71Jednym z najbardziej znienawidzonych elementów działalności jest brak jednoznacznego określenia reguł. Taki sam stan rzeczy ma miejsce w przypadku przepisów podatkowych. Zagadnienie to dotyczy oczywiście obu stron, ponieważ zarówno tak zwana pani z okienka jak i podatnik, nie są w stanie na tym najniższym szczeblu jednoznacznie określić kiedy, dlaczego i jak ma się zachowywać. Podatnik posiada dodatkowe obciążenie w tym względzie, ponieważ chcąc być rzetelnym oraz dokładnym i tak w ostatecznym momencie nie można być pewnym, iż starania i formalności poczynione przez podatnika w dobrej wierze nie okażą się jednak błędne lub powinny przebiegać zupełnie inaczej. Dodatkowo bardzo często bywa tak, iż urzędy zwracają uwagę na nieprawidłowości wynikające z faktu możliwości interpretacji prawa tylko w momencie kiedy inne podejście przyniesie większe korzyści urzędowi, jednak bardzo sporadycznie zdarza się, iż podatnik zostanie poinformowany o możliwości dokonania odmiennych kroków, które pozwolą mu na zaoszczędzenie kilku złotówek w portfelu.
Stan z niejednoznacznością przepisów podatkowych posiada bardzo różne oblicza. Przede wszystkim należy powiedzieć, iż skutecznie utrudnia życie zarówno zwykłym obywatelom jak i przedsiębiorcom. Zwłaszcza ta druga grupa często jest sfrustrowana, ponieważ w przypadku przedsiębiorstw nawet małych i średnich dochodzi do dużych rozbieżności w naliczaniu różnymi sposobami, które de facto są wszystkie zgodne z prawem podatkowym, jednak wynikają z różnej interpretacji. Uporządkowanie przepisów i wprowadzenie ułatwień w tym zakresie pozwoliłoby na osiągnięcie niewymiernych korzyści, ponieważ są one tak wielopłaszczyznowe, że nie jest się w stanie przecenić dobra które by wprowadziły. Przede wszystkim nastąpiłoby znaczne odciążenie samych urzędów, które mogłyby w tym momencie pracować w o wiele sprawniejszym trybie. Dodatkowo sama forma działalności gospodarczej stałaby się o wiele bardziej atrakcyjna, ponieważ wiele przypadków pokazuje, iż największym problemem dla mających założyć własną działalność jest zrozumienie przepisów, zwłaszcza podatkowych, jak i strach przed tonami papieru już po założeniu działalności.

Działalność banków w kryzysie

11Banki prześcigają się w ofertach mających pomóc klientom przetrwać okres kryzysu lub nawet na nim zarobić. Choć z pozoru wydaje się to nieprawdopodobne to w zachodniej Europie nie wymaga nawet tworzenia nowych instrumentów finansowych, bo takie istnieją tam już od ładnych kilku lat. W Polsce natomiast dopiero tuż przed kryzysem, czyli niemal w ostatniej chwili, pojawiły się one w postaci tak zwanych produktów ustrukturyzowanych. W rzeczywistości istniały one na polskim rynku i, co więcej, niemal każdy już z nich skorzystał, bowiem taką właśnie formę mają polisy ubezpieczeniowe. Takie ich sformułowanie pozwala uniknąć płacenia podatku, ale poza tym korzyści przynosi raczej niewiele. Polski rynek struktur szacowany jest na około dziesięć miliardów złotych, wobec ponad ośmiuset miliardów euro w ujęciu europejskim. To zaledwie śladowe ilości, dlatego struktur uczymy się teraz tak, jak jeszcze kilka lat temu uczyliśmy się funduszy inwestycyjnych. W zasadzie pewnym jest, że instrument ten dający określoną gwarancję zwrotu znajdzie swoje miejsce w portfelach inwestycyjnych wielu Polaków. Struktury bowiem są łatwe w użyciu, mogą być bardzo dochodowe a przede wszystkim ich oferta stale się powiększa.

Nie da się ukryć, że polski system podatkowy inwestorom w żaden sposób nie sprzyja. Stąd stosunkowo niewielka ilość produktów strukturyzowanych a w dodatku dość ograniczone ich działanie. W znakomitej większości struktury na polskim rynku reprezentowane są przez polisy ubezpieczeniowe. Taka forma umożliwia uniknięcie płacenia podatków, której to możliwości brak, jeśli dany instrument finansowy jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dodatkowo, żeby operować na GPW należy posiadać otwarty rachunek maklerski. Choć jego roczne prowadzenie nie jest drogie to jednak od każdej operacji pobierana jest prowizja, więc inwestycje niskonakładowe z góry skazane są na znaczne straty, właśnie wskutek pochłonięcia zysków przez biuro maklerskie. Drugim sposobem na uniknięcie podatków są luksemburskie fundusze inwestycyjne. Nie ma ich zbyt wielu na polskim rynku, ale nieopodatkowane dywidendy wypłacane co roku są sporą zachętą, żeby ich poszukać. Być może, kiedy oferta struktur na rynku stanie się szersza, powstanie kilka następnych sposobów, aby zgodnie z prawem nie dzielić się zarobkiem z fiskusem, co na pewno podniosłoby atrakcyjność struktur.

Polisa kapitałowa

14Jeżeli osoba zainteresowana ubezpieczeniem się zdecyduje się wybrać polisę kapitałową, powinna wiedzieć o niej kilka podstawowych rzeczy. Otóż ten rodzaj ubezpieczenia na życie Pramerica jest ubezpieczeniem wszechstronnym. Konkretniej chodzi tutaj o to, że w przypadku naszej śmierci rodzina otrzyma od ubezpieczyciela odpowiednie odszkodowanie, którego kwota musi być określona w umowie, lecz to jest akurat dość logiczne i na tym właśnie polega ubezpieczenie na życie. Jednakże polisa kapitałowa to także jednocześnie świadczenia, które będą nam wypłacane na przykład w przypadku utraty zdolności do pracy zarobkowej, albo też po ukończeniu konkretnego wieku, na zasadzie podobnej jak zwykła emerytura. Ten rodzaj ubezpieczenia wymaga od nas wpłacania składek przez wiele lat i niestety trzeba się liczyć z tym, że jest to rozwiązanie naprawdę długoletnie i konieczne jest do tego także regularne wpłacanie składek, gdyż przerwy we wpłacaniu składek mogą być dla ubezpieczonego bardzo niekorzystną opcją..

Choć tak naprawdę niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, to tak naprawdę te ubezpieczenia na życie Pramerica które są najtańsze są jednocześnie najprostsze i jest z nimi najmniej komplikacji oczywiście w sensie zrozumienia działania konkretnej polisy. Takie najprostsze polisy na życie obejmują praktycznie śmierć osoby ubezpieczonej,choć nie zawsze, a w takim przypadku rodzina otrzymuje odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego. Najlepiej jest jednak takie polisy wykupować na określony czas. Co prawda w większości przypadków po upływie konkretnego czasu jeżeli nic się nie stanie pieniądze przepadają, jednakże jest to prosta a skuteczna forma ubezpieczenia rodziny. Są także polisy na życie Pramerica, które obejmują także wypłacanie świadczeń po ukończeniu określonego wieku. Są to tak zwane polisy na dożycie. Są one już zdecydowanie bardziej skomplikowane, gdyż obejmują przeważnie cały szereg różnego rodzaju zdarzeń a nie tylko śmierć, poza tym po ukończeniu tego określonego w umowie wieku świadczenia są wypłacane podobnie jak emerytura.